ARRITJET DHE SUKSESET

Shend Zhjeqi

Ka fituar Medalje të Bronztë në Olimpiadën Matematike Ndërkombëtare (IMO), që është olimpiada më prestigjioze e matematikës për nxënësit e shkollave të mesme të larta, që është mbajtur në Brazil në vitin 2017. Shendi vijon studimet në matematikë në University of California, Los Angeles (UCLA).

Doruntina Sylejmani

Ka fituar Medalje të Bronztë në Olimpiadën Matematike Ndërkombëtare (IMO), që është olimpiada më prestigjioze e matematikës për nxënësit e shkollave të mesme të larta, që është mbajtur në Hong Kong në vitin 2016. Doruntinta vijon studimet në matematikë në Princton University.


KMS © 2019