KAMO

Olimpiada Matematike Kosovë – Shqipëri

Olimpiada Matematike Kosovë – Shqipëri (ang. Kosovo and Albania Mathematical Olympiad – KAMO) është një olimpiadë e përbashkët e dy shteteve shqiptare: Kosovës dhe Shqipërisë, e cila ka për qëllim mbështetjen e talenteve të rinj shqiptarë që kanë prirje për matematikë.


Olimpiada Matematike Kosovë – Shqipëri është projekt i përbashkët i dy shoqatave shqiptare të matematikës: Shoqatës së Matematikanëve të Kosovës (ShMK) dhe Shoqatës Shqiptare të Matematikës (ShShM). Në këtë olimpiadë kanë të drejtë të marrin pjesë, në cilësinë e mysafirëve, edhe nxënësit shqiptarë nga të gjitha trevat shqiptare dhe diaspora. Prandaj, kjo olimpaidë ndryshe mund të quhet edhe Olimpiada Mbarëkombëtare e Matematikës.

Shoqata e Matematikanëve të Kosovës në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Matematikës janë dakorduar që në kuadër të bashkëpunimit mes Kosovës dhe Shqipërisë këtë vit të fillojnë me një olimpiadë të përbashkët të matematikës për nxënësit e klasave VII-IX. Olimpiada do të jetë tradicionale dhe do të organizohet një vit në Kosovë dhe një vit në Shqipëri. Këtë vit kemi planifikuar që Olimpiada të mbahet në qytetin historik të Vushtrrisë, prej datës 15.02.2020 deri më datën 17.02.2020, për nder të Festës së Pavarësisë së Kosovës. Viteve në vijim, në Olimpiadën Matematike Kosovë-Shqipëri, synohet që të marrin pjesë edhe nxënësit e klasave X-XII.

Olimpiada Matematike Kosovë – Shqipëri për Klasat VII-IX, Vushtrria 2020

Olimpiada e Parë Matematike Kosovë-Shqipëri për Klasat VII-IX do të mbahet në qytetin historik të Vushtrrisë, prej datës 15.02.2020 deri më 17.02.2020, në lokalet e Akademisë së Kosovës për Siguri Publike. Mysafirët nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Presheva, Mali i Zi dhe diaspora do të akomodohen në konviktet e Akademisë së Kosovës për Siguri Publike, më datën 15.02.2020 deri më 17.02.2020 në ora 10:30. Të gjithë të akomoduarit në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike, gjatë qëndrimit në konvikte, do të shërbehen me ushqim (mëngjes, drekë dhe darkë).

Për mysafirët nga Shqipëria, Komuna e Vushtrrisë së bashku me ShMK kanë organizuar transport nga Tirana deri në Akademinë e Kosovës për Siguri Poblike dhe anasjelltas. Ndërsa për mysafirët nga trevat e tjera shqiptare dhe diaspora, Komuna e Vushtrrisë së bashku me ShMK kanë organizuar transport nga Stacioni Ndërkombëtar i Autobusëve në Prishtinë deri në Akademinë e Kosovës për Siguri Poblike dhe anasjelltas.

Organizatori mikpritës, më datën 17.02.2020, për nder të Festës së Pavarësisë së Kosovës, do të organizojë një vizitë të shkurtër, për mysafirë, te Kompleksi Memorial “Adem Jashari” , në Prekaz.

Të përzgjedhurit për të marrë pjesë në Olimpiadën Matematike Kosovë – Shqipëri për Klasat VII-IX, Vushtrria 2020

11 garuesit më të suksesshëm nga klasa e IX në Olimpiadën Matematike të Kosovës – OMK 2020 kanë të drejtë të jenë pjesëmarrës në KAMO. Klikoni këtu!

Nxënësit që tashmë janë në klasat VII-IX dhe që janë përzgjedhur si të suksesshëm në Garën Ndërkombëtare të Matematikës “Kangaroo 2019” kanë të drejtë të jenë pjesëmarrës në KAMO. Në vijim mund t’i gjeni emrat e nxënësve të përzgjedhur nga gara “Kangaroo 2019”. Klikoni këtu!

Nxënësit fitues të Olimpiadave Matematike Komunale 2020 të organizuara nga komunat e Kosovës që organizojnë gara të rregullta për klasat VII-IX.

Deri në 6 nxënës nga Komuna e Vushtrrisë të përzgjedhur nga Drejtoria e Arsimit e Komunës së Vushtrrisë.

Shoqata Shqipatare e Matematikës është përgjegjëse për përzgjedhjen e nxënësve pjesëmarrës nga Republika e Shqipërisë.

Organizatori mikpritës është përgjegjës për t’i ftuar për pjesëmarrje në olimpiadë nxënësit mysafirë nga trevat e tjera shqiptare dhe diaspora.

Informata rreth problemeve

Olimpiada do të organizohet në dy kategori: një test për nxënësit e klasave VII-VIII dhe një test vetëm për nxënësit e klasës IX.

Secila kategori do t’i ketë gjithsej 12 probleme të ndara në dy pjesë: pjesa e parë i ka gjithsej 8 probleme dhe pjesa e dytë i ka gjithsej 4 probleme.

8 problemet e pjesës së parë do të jenë vetëm me përgjigje (jo me alternativa dhe nuk kerkohet procesi i zgjidhjeve) dhe secili problem vlerësohet me 5 pikë.

Për 4 problemet e pjesës së dytë kërkohet të arsyetohet procesi i zgjidhjeve deri në hollësira dhe secili problem vlerëshet me 15 pikë.

Nëse garuesi nuk përgjigjet fare në ndonjërin nga 8 problemet e pjesës së parë ose jep përgjigje të gabuar, atëherë vlerësohet me 0 pikë.

Për 8 problemet e pjesës së parë nuk ka vlerësim të pjesshëm.

Për 4 problemet e pjesës së dytë do të ketë vlerësim të pjesshëm sipas skemave të miratuara nga komisioni.

Problemet e pjesës së dytë do t’i përfshijnë të gjitha fushat e olimpiadave: Algjebër, Kombinatorikë, Gjeometri dhe Teori Numrash.

Përpilimi i problemeve

Në Olimpiadën Matematike Kosovë – Shqipëri synohet që të gjitha problemet të jenë origjinale.

Te dy shoqatat tashmë e kanë formuar një komision për përpilimin e një liste të ngushtë të problemeve që do të jenë potenciale për të qenë probleme të Olimpiadës së Parë Matematike Kosovë – Shqipëri për Klasat VII-IX.

Komisioni qendror, në përbërje nga anëtarët e dy shoqatave, do ta votojë me shumicë votash listën përfundimtare të problemeve që do të jenë pjesë e Olimpiadës së Parë Matematike Kosovë – Shqipëri për Klasat VII-IX.

Komisioni qendror, në përbërje nga anëtarët e dy shoqatave, do t’i përpilojë skemat e vlerësimit për secilin prej 4 problemeve të pjesëve të dyta.

Çmimet

Jo më shumë se 30% e garuesve shpërblehen me medalje. Numri i garuesve që është më afër ose baraz 30% të të gjithë pjesëmarrësve do të shpërblehen me medalje.


Jo më shumë se 20% e garuesve të tjerë me radhë pas fitueseve të medaljeve shpërblehen me Mirënjohje Nderi. Numri i garuesve që është më afër ose baraz 20% të të gjithë pjesëmarrësve do të shpërblehen me Mirënjohje Nderi.

Numri i medaljeve te arta, të bronzta dhe të argjenda qëndrojnë në raport sikur 1:2:3.

Garuesi me më së shumti pikë në kategorinë e parë (klasa VII-VII) dhe garuesi me më së shumti pikë në kategorinë e dytë (klasa IX) do të shpërblehen me nga 200 euro. Garuesit me pikë të barabarta do ta ndajnë shpërblimin.

Datat e rëndësishme

15.02.2020 – ardhja dhe mikpritja e mysafirëve.

16.02.2020

Ceremonia e hapjes: 09:15- 10:00.

Mbajtja e Olimpiadës: 10:15 -13:30.

Dreka për garues: 14:00-14:45.

Shpërndarja e kopjeve të testit: 14:45 – 15:00.

Kohë e lirë për garues, shëtitje në qytetin e Vushtrrisë: 15:00 – 19:00.

Rezultatet preliminare: 19:00.

Ankesat përmes formularëve fizikë dhe e-mailit: 19:00 – 20:00.

Darka për mysafirë: 19:00-20:00.

Rezultatet përfundimtare: 22:00.

17.02.2020

Ceremonia e shpërblimeve: 09:00 – 10:00.

Lirimi i konviktëve: 10:10 – 10:30.

Vizita në Prekaz për mysafirë. 11:00 – 12:30.

Drekë e lehtë për mysafirë në autobus.