LAJME

Në vijim mund t’i shkarkoni detyrat/problemet së bashku me zgjidhjet e Olimpiadës së 6-të Ndërkombëtare Iraniane të Gjeometrisë.

Shkarkoni detyrat/problemet e IGO 2019

========================================================================

NJOFTIM

Të shtunën, më 14 shtator, në ora 10:00, në lokalet e Institutit ATOMI, në Gjimnazin Matematik, do të mbahet për herë të tretë me radhë Olimpiada Iraniane Ndërkombëtare e Gjeometrisë – IGO 2019. Në IGO do të marrin pjesë mbi 50 shtete, në mesin e tyre edhe Republika e Kosovës.

Shoqata e Matematikanëve të Kosovës i uron suksese të gjithë nxënësve pjesëmarrës!

Shoqata e Matematikanëve të Kosovës,
Prishtinë,
më 14.09.2019

https://igo-official.ir

========================================================================

 

Në vijim mund të shkarkoni rregulloren për çmimin “MEDALJA E KARRIERËS NË MATEMATIKË

 

========================================================================

NJOFTIM

Përfundoi me sukses Olimpiada e 60-të Matematike Ndërkombëtare, e mbajtur në Bath, në Mbretërinë e Bashkuar. Ekipi i Kosovës fitoi tri Mirënjohje Nderi.

Mirënjohje Nderi kanë fituar nxënësit: Leart Ajvazaj (16 pikë), Viktor Ahmeti (15 pikë) dhe Dren Neziri (8 pikë). Pragu për Medalje të Bronztë këtë vit ishte 17 pikë.

Shoqata e Matematikanëve të Kosovës e përgëzon Ekipin e Kosovës për përfaqësim të denjë të shtetit të Kosovës në këtë olimpiadë prestigjioze!

Shoqata e Matematikanëve të Kosovës mbetet e përkushtuar të kontribuojë me të gjitha mundësitë dhe kapacitetet që ka në dispozicion për t’i mbështetur të rinjtë e talentuar në fushën e matematikës.

Shoqata e Matematikanëve të Kosovës,
Prishtinë,
më 19.07.2019

========================================================================

NJOFTIM

Duke filluar nga viti 2020, nxënëset nga Republika e Kosovës do të mund të marrin pjesë në Olimpiadën Evropiane të Matematikës për Femra – European Girls Mathematical Olympiad  (EGMO). EGMO në vitin 2020 do të mbahet në qytetin Egmond aan Zee, në Holandë. Shoqata e Matemtikanëve të Kosovës me kohë do t’ju njoftojë për hollësirat e përzgjedhjes së ekipit.

Prishtinë,

më 24.06.2019

========================================================================

NJOFTIM

Duke filluar nga ky vit, studentët e Departmentit të Matematikës mund të marrin pjesë në Olimpiadën Ndërkombëtare të Matematikës për Studentët Universitarë (International Mathematics Competition for University Students). Olimpiada mbahet në Blagoevgrad, Bullgari në datat 28.07.2019 –03.08.2019.

Të dhëna shtesë për garën mund  t’i gjeni në linkun në vijim:

https://www.imc-math.org.uk

Përzgjedhja e ekipit dhe organizimi i brendshëm për këto gara bëhet nga Departmenti i Matematikës dhe Shoqata e Matematikanëve të Kosovës.

Studentët e interesuar për pjesëmarrje, le të shënojnë një e-mail me subjektin IMC-2019, tek:  edmond.aliaga@uni-pr.edu dhe shoqata.matematikaneve@gmail.com, jo më vonë se më 19.04.2019.

Testi për përzgjedhjen e ekipit do të mbahet më datën 04.05.2019, në ora 10:00, në Gjimnazin e Specializuar Matematikor në Prishtinë.

Prishtinë,

më 09.04.2019

========================================================================

LISTA PËRFUNDIMTARE E PJESËMARRËSVE NË OMK 2019

 

OLIMPIADA XI MATEMATIKE E KOSOVËS (OMK) 2019

Ju informojmë se më 02 mars 2019, e shtunë, në ora 10:15, do të mbahet Olimpiada XI Matematike e Kosovës (OMK).  Nga kjo garë do të caktohen përfaqësuesit e Kosovës në Olimpiadën e 60-të Ndërkombëtare të Matematikës (IMO), e cila mbahet në Bath, Mbretërinë e Bashkuar (United Kingdom), prej 11 – 22 korrik 2019, ku Kosova merr pjesë për herë të nëntë në cilësinë e anëtarit me të drejta të plota.

Olimpiada në Kosovë mbahet për nxënësit e klasave të 9-ta, 10-ta, 11-ta, dhe të 12-ta. Në
Olimpiadën Matematike të Kosovës marrin pjesë të gjitha vendet e para dhe të dyta të klasave të 9-
ta, 10-ta, 11-ta, dhe të 12-ta, të të gjitha komunave të vogla. Nga qendrat rajonale (Prizren, Gjakovë, Pejë, Mitrovicë, Gjilan dhe Ferizaj) marrin pjesë të gjitha vendet e para, të dyta dhe të treta (d.m.th. nga tre nxënës nga secila klasë). Nga Prishtina marrin pjesë vendet e para, të dyta, të treta dhe të katërta. Gjimnazi i Specializuar i Matematikës, si gjimnaz i veçantë dhe nacional organizon gara të brendshme dhe merr pjesë me 4 vendet e para për secilën kategori.

Përfaqësuesit (garuesit) e secilës shkollë përzgjedhen në Olimpiadat Matematike Shkollore të cilat
mbahen jo më vonë se më 16 shkurt 2019. Përgjegjës për planifikimin, organizimin, mbështetjen
financiare dhe menaxhimin e olimpiadave matematike shkollore do të jenë Drejtoritë Komunale të
Arsimit.

Përfaqësuesit (garuesit) e secilës komunë përzgjedhen në Olimpiadat Matematike Komunale që
mbahen në tërë Kosovën, më 23 shkurt 2019 në orarin 11:00-13:00.

Komunat ftohen që listën e nxënësve të përzgjedhur për Olimpiadën Matematike të Kosovës ta
dërgojnë, në adresën elektronike të shoqatës (shoqata.matematikaneve@gmail.com), jo më vonë se më 28 shkurt 2019. Testet e OMK-së do të bazohen në standardin e arritshmërisë së gjimnazit, drejtimi shkencor, të klasës përkatëse si dhe në testet e ngjashme të Olimpiadës Ndërkombëtare të Matematikës.

Olimpiada XI Matematike e Kosovës do të mbahet në Gjimnazin e Specializuar Matematikor në
Prishtinë (Rr. Tahir Zajmi, Nr. 65, Kalabri). Drejtoria e këtij gjimnazi ka shprehur gatishmërinë për
sigurimin e lokaleve dhe kushteve të nevojshme teknike për mbajtjen e OMK-së.

Secila drejtori komunale e arsimit duhet ta caktojë një person përgjegjës për organizimin e
Olimpiadës Matematike Komunale, pastaj të dhënat e personit përgjegjës (emrin, mbiemrin, numrin
e telefonit celular ose fiks dhe e-malin) duhet t’i dërgojë te kryetari i Shoqatës së Matematikaneve,
Dr. Armend Shabani (armend.shabani@uni-pr.edu) (jo më vonë se 20 shkurt).

Secila komunë organizimin e Olimpiadës Matematike Komunale duhet ta bëjë në koordinim me Shoqatën e Matematikanëve të Kosovës. Shoqata është përgjegjëse për përpilimin e testeve të olimpiadave komunale. Për formën, formatin dhe mënyrën e koordinimit ndërmjet Shoqatës dhe Drejtorive Komunale të Arsimit do t’i informojmë personat përgjegjës të caktuar nga drejtoritë komunale të arsimit.

Më poshtë është orari i datave të rëndësishme.

Datat e rëndësishme:

– 16 shkurt 2019 – data e fundit për të organizuar garat në shkolla
– 23 shkurt 2019 – garat në komuna
– 28 shkurt 2019 – data e fundit për të dërguar emrat e garuesëve nga komunat (kontakti:
armend.shabani@uni-pr.edu
– 02 mars 2019 – OMK – 2019 në Prishtinë (Në lokalet e Gjimnazit të Specializuar
Matematikor, në ora 10:15).
– 09 mars 2019 – Testi për Përzgjedhjen e Ekipit (TST) në Prishtinë (Në lokalet e Gjimnazit të
Specializuar Matematikor, në ora 10:00).

 

 

 


KMS © 2019