OMK

Rezultatet përfundimtare të OMK 2019

Shënim: Ceremonia e shpërblimeve për 3 vendet e para për secilën klasë do të organizohet më 09.03.2019, prej orës 14:30, në lokalet e Departamentit të Matematikës.

Rezultatet preliminare të OMK 2019

Shënim: Ankesat duhet t’i dërgoni në e-mailin shoqata.matematikaneve@gmail.com më së largu deri në ora 20:00 (05.03.2019).

Zgjidhjet e detyrave të OMK 2019 së bashku me skemën e vlerësimit për secilën detyrë.

 

 

Detyrat e OMK 2019

Detyrat e OMK 2018 me zgjidhje:

Detyrat e OMK 2017 me zgjidhje:

Detyrat e OMK 2016 me zgjidhje:

Së shpejti do t’i publikojmë detyrat e OMK të viteve 2009-2015.

DETYRAT E OLIMPIADËS MATEMATIKE KOMUNALE 2019

 


KMS © 2019