Qëndrim Gashi

Ish kryetarë i Shoqatës (2008-2011)