Detyrat e OMK me zgjidhje

Zgjidhjet e detyrave të OMK 2019 së bashku me skemën e vlerësimit për secilën detyrë.

 

Forumi Ndërkombëtar i Matematikës – AOPS

 

 

Detyrat e OMK 2018 me zgjidhje:

Detyrat e OMK 2017 me zgjidhje:

Detyrat e OMK 2016 me zgjidhje:

Së shpejti do t’i publikojmë detyrat e OMK të viteve 2009-2015.