UDHËHEQJA

      Kryetar

      Anëtarët e Bordit të Shoqatës

 • Rexhep Gjergji
 • Muhib Lohaj
 • Ramadan Limani
 • Kajtaz Bllaca
 • Bleron Baraliu
 • Eliot Bytyçi
 • Valmir Krasniqi
 • Valdete Rexhbeqaj

Statuti i Shoqatës së Matematikanëve të Kosovës

Shoqata e Matematikanëvë të Kosovës deri tani ka pasur këta kryetarë:

 • Muhib Lohaj (2016-2018)
 • Qamil Haxhibeqiri (2012-2015)
 • Qëndrim Gashi (2008-2011)

KMS © 2019