Ceremonia e shpërblimeve

Ceremonia e shpërblimeve për 3 vendet e para për secilën klasë do të organizohet më 09.03.2019, prej orës 14:30, në lokalet e Departamentit të Matematikës.


OMK: