Olimpiadën e 61-të Matematike Ndërkombëtare – IMO 2020

Olimpiada e 61-të Matematike Ndërkombëtare – IMO 2020 do të mbahet virtualisht, prej datës 19. 09. 2020 deri më datën 22. 09. 2020.