OMK 2020

09:00 – 09:45   Regjistrimi i garuesve

09:45 – 10:15     Mengjesi

10:15 – 14:15      Testi

14:15 – 15:00      Dreka

15:00 – 15:30    Shpërndarja e certifikatave dhe testeve për të gjithë garuesit