Lajme dhe ngjarje

Njeftohu me më të rejat.

Rezultatet përfundimtare të TST për IMO 2024

Pas shqyrtimit me kujdes të secilës ankesë, komisioni ka shpallur rezultatet përfumdimtare të TST për IMO 2024.    

Lexo më shumë »

Rezultatet preliminare të TST për IMO 2024

REZULTATET PRELIMINARE TË TST PËR IMO 2024 Në vijim mund t’i gjeni rezultatet preliminare të TST për IMO 2024 së bashku me skemat e vlerësimit. Vërejtje: Çdo nxënës mund të ushtrojë të drejtën e ankesës, duke e dërguar në e-mailin në vijim: shoqata.matematikaneve@gmail.com. Ankesat duhet të dërgohen deri më datën 24.03.2024.

Lexo më shumë »

Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat financiare për vitin që ka përfunduar me 31 dhjetor 2023

Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat financiare për vitin që ka përfunduar me 31 dhjetor 2023  

Lexo më shumë »

Rezultatet përfundimtare për TST për EGMO 2024

Pas shqyrtimit me kujdes të secilës ankesë, komisioni ka shpallur rezultatet përfumdimtare për TST për EGMO 2024.  

Lexo më shumë »

Rezultatet preliminare të TST për EGMO 2024 dhe skema e vlerësimit

Shënim 1: Nxënëset që nuk janë në listë i kanë gjithsej 0 pikë. Shënim 2: Katër vajzat me më së shumti pikë do të përfaqësojnë Republikën e Kosovës në EGMO 2024. Vërejtje: Çdo nxënëse mund të ushtrojë të drejtën e ankesës, duke e dërguar në e-mailin në vijim: shoqata.matematikaneve@gmail.com. Ankesat duhet të dërgohen deri më […]

Lexo më shumë »

Rezultatet përfundimtare të OMK 2024

Pas shqyrtimit me kujdes të secilës ankesë, komisioni ka shpallur rezultatet përfumdimtare për OMK 2024. KLASA VII   KLASA VIII   KLASA IX   KLASA X   KLASA XI   KLASA XII            

Lexo më shumë »

Rezultatet preliminare të OMK 2024

Klasa VII Shënim 1: Nxënësit që nuk janë në listë i kanë gjithsej 0 pikë. Shënim 2: Pesë nxënësit me më së shumti pikë kanë të drejtë pjesëmarrjeje në TST për IMO 2024. Shënim 3: Katër vajzat me më së shumti pikë kanë të drejtë pjesëmarrjeje në TST për EGMO 2024.   Klasa VIII Shënim […]

Lexo më shumë »

Olimpiada Matematike e Kosoves 2024 – skemat e vlerësimit

Në vijim mund t’i gjeni skemat e vlerësimit për klasat VII, VIII, IX, X, XI dhe XII të OMK 2024.    

Lexo më shumë »

Rezultatet përfundimtare – Olimpiada Matematike Komunale e Prishtinës OMK 2024

Pas shqyrtimit të secilës ankesë, komisioni ka shpallur rezultatet përfundimtare. Në fund të dokumendeve mund të gjeni edhe dokumentin me emrat e nxënësve sipas kodeve.    

Lexo më shumë »

Rezultatet preliminare të Olimpiadës Matematike Komunale të Prishtinës – OMK 2024

  Komuna e Prishtinës, me mbështetje të Shoqatës së Matematikanëve të Kosovës, ka organizuar Olimpiadën XVI komunale të Matematikës. Çdo nxënës mund të ushtrojë të drejtën e ankesës, duke e dërguar në e-mailin në vijim: shoqata.matematikaneve@gmail.com. Ankesat duhet të dërgohen deri më datën 01.12.2023, deri në ora 22:00. Shënim: Rezultatet e klasave 7, 8 dhe […]

Lexo më shumë »

1 2 3 6