Olimpiada Matematike e Kosoves 2024 – skemat e vlerësimit

Në vijim mund t’i gjeni skemat e vlerësimit për klasat VII, VIII, IX, X, XI dhe XII të OMK 2024.

 

 

Skemat e vlerësimit - OMK 2024