Problemet e Olimpiadës Matematike Komunale – 2024

Problemet e Olimpiadës Matematike Komunale - 2024

Për herë të parë këtë vit, në Olimpiadën Matematike Komunale dhe në Olimpiadën Matematike të Kosovës, po marrin pjesë edhe nxënësit e klasave të shtata dhe të tetë. Pjesëmarrja e hershme e nxënësve të talentuar në garat kombëtare, pa dyshim, do të ndikojë në suksesin e ekipit të Kosovës në Olimpiadat Ndërkombëtare të Matematikës.

OMK - klasa 12
OMK- Klasa 11
OMK - klasa 10
OMK - Klasa 9
OMK - klasa 8
OMK - klasa 7
ÇELËSI-Garat-komunale-2024