UDHËHEQJA

    Kryetar

      Anëtarët e Bordit të Shoqatës

Statuti i Shoqatës së Matematikanëve të Kosovës

Shoqata e Matematikanëvë të Kosovës deri tani ka pasur këta kryetarë: