Rezultatet përfundimtare – Olimpiada Matematike Komunale e Prishtinës OMK 2024

Pas shqyrtimit të secilës ankesë, komisioni ka shpallur rezultatet përfundimtare. Në fund të dokumendeve mund të gjeni edhe dokumentin me emrat e nxënësve sipas kodeve.

Rezultatet 'Olimpiada Matematike' - 2024
KL8
KLP9
KLP10
KLP11
KLP12
Lista me emra e Rezultateve te 'Olimpiada Matematike' - 2024 (4)