Rezultatet përfundimtare të TST për IMO 2024

Pas shqyrtimit me kujdes të secilës ankesë, komisioni ka shpallur rezultatet përfumdimtare të TST për IMO 2024.

TST2024-Perfundimtare