Rezultatet përfundimtare të OMK 2019

Mëposhte do të gjeni linqet e rezultateve.

Shënim: Ceremonia e shpërblimeve për 3 vendet e para për secilën klasë do të organizohet më 09.03.2019, prej orës 14:30, në lokalet e Departamentit të Matematikës.

Ankesat duhet t’i dërgoni në e-mailin shoqata.matematikaneve@gmail.com më së largu deri në ora 20:00 (05.03.2019).


Lidhshmëritë me postet tjera: