Rezultatet përfundimtare të OMK 2024

Pas shqyrtimit me kujdes të secilës ankesë, komisioni ka shpallur rezultatet përfumdimtare për OMK 2024.

KLASA VII

KLASA VII

 

KLASA VIII

KLASA VIII

 

KLASA IX

KLASA IX

 

KLASA X

KLASA X

 

KLASA XI

KLASA XI

 

KLASA XII

KLASA XII