Rezultatet preliminare të Olimpiadës Matematike Komunale të Prishtinës – OMK 2024

 

Komuna e Prishtinës, me mbështetje të Shoqatës së Matematikanëve të Kosovës, ka organizuar Olimpiadën XVI komunale të Matematikës.

Çdo nxënës mund të ushtrojë të drejtën e ankesës, duke e dërguar në e-mailin në vijim: shoqata.matematikaneve@gmail.com. Ankesat duhet të dërgohen deri më datën 01.12.2023, deri në ora 22:00.

Shënim: Rezultatet e klasave 7, 8 dhe 9 janë në tri faqe. Prandaj, shfletoni dy faqet e tjera në fund të faqës së parë (ana e majtë).

 

Rezultatet - klasa 7
Rezultatet - Klasa 8
Rezultatet - Klasa 9
Rezultatet - Klasa 10
Rezultatet - Klasa 11
Rezultatet - Klasa 12