Rezultatet preliminare të OMK 2020

Rezultatet-XII

Rezultatet-XI-2

Rezultatet-X

Rezultatet-IX

Vërejtje: Së shpejti do t’i publikojmë skemat e zgjidhjeve për secilen klasë. Pas publikimit të skemave çdo nxënës mund të ushtrojë të drejtën e ankesës, duke e dërguar në e-mailin në vijim: shoqata.matematikaneve@gmail.com. Ankesat duhet të dërgohen deri më datën 05.02.2020.

Vërejtje: Të gjithë kandidatët që nuk janë në listë gjithsej i kanë 0 pikë.