Rezultatet preliminare të OMK 2021

KLASA IX

Rezultatet-OMK-2021-klasa-9-1

KLASA X

Rezultatet-OMK-2021-klasa-10

KLASA XI

Rezultatet-OMK-2021-klasa-11

KLASA XII

Rezultatet-OMK-2021-klasa-12

Vërejtje: Së shpejti do t’i publikojmë skemat e zgjidhjeve për secilen klasë. Pas publikimit të skemave çdo nxënës mund të ushtrojë të drejtën e ankesës, duke e dërguar në e-mailin në vijim: shoqata.matematikaneve@gmail.com. Ankesat duhet të dërgohen deri më datën 25.03.2021.

Vërejtje: Të gjithë kandidatët që nuk janë në listë gjithsej i kanë 0 pikë.