Rezultatet preliminare të OMK 2024

Klasa VII

Shënim 1: Nxënësit që nuk janë në listë i kanë gjithsej 0 pikë.

Shënim 2: Pesë nxënësit me më së shumti pikë kanë të drejtë pjesëmarrjeje në TST për IMO 2024.

Shënim 3: Katër vajzat me më së shumti pikë kanë të drejtë pjesëmarrjeje në TST për EGMO 2024.

Klasa VII

 

Klasa VIII

Shënim 1: Nxënësit që nuk janë në listë i kanë gjithsej 0 pikë.

Shënim 2: Pesë nxënësit me më së shumti pikë kanë të drejtë pjesëmarrjeje në TST për IMO 2024.

Shënim 3:  Katër vajzat me më së shumti pikë kanë të drejtë pjesëmarrjeje në TST për EGMO 2024.

Klasa VIII

 

Klasa IX

Shënim 1: Nxënësit që nuk janë në listë i kanë gjithsej 0 pikë.

Shënim 2: Pesë nxënësit me më së shumti pikë kanë të drejtë pjesëmarrjeje në TST për IMO 2024.

Shënim 3: Katër vajzat me më së shumti pikë kanë të drejtë pjesëmarrjeje në TST për EGMO 2024.

Klasa 9

 

Klasa X

Shënim 1: Nxënësit që nuk janë në listë i kanë gjithsej 0 pikë.

Shënim 2: Pesë nxënësit me më së shumti pikë kanë të drejtë pjesëmarrjeje në TST për IMO 2024.

Shënim 3: Katër vajzat me më së shumti pikë kanë të drejtë pjesëmarrjeje në TST për EGMO 2024.

Klasa X

 

Klasa XI

Shënim 1: Nxënësit që nuk janë në listë i kanë gjithsej 0 pikë.

Shënim 2: Pesë nxënësit me më së shumti pikë kanë të drejtë pjesëmarrjeje në TST për IMO 2024.

Shënim 3: Katër vajzat me më së shumti pikë kanë të drejtë pjesëmarrjeje në TST për EGMO 2024.

Klasa XI

 

Klasa XII

Shënim 1: Nxënësit që nuk janë në listë i kanë gjithsej 0 pikë.

Shënim 2: Pesë nxënësit me më së shumti pikë kanë të drejtë pjesëmarrjeje në TST për IMO 2024.

Shënim 3: Katër vajzat me më së shumti pikë kanë të drejtë pjesëmarrjeje në TST për EGMO 2024.

klasa XII