Rezultatet preliminare të TST për EGMO 2024 dhe skema e vlerësimit

Shënim 1: Nxënëset që nuk janë në listë i kanë gjithsej 0 pikë.

Shënim 2: Katër vajzat me më së shumti pikë do të përfaqësojnë Republikën e Kosovës në EGMO 2024.

Vërejtje: Çdo nxënëse mund të ushtrojë të drejtën e ankesës, duke e dërguar në e-mailin në vijim: shoqata.matematikaneve@gmail.com. Ankesat duhet të dërgohen deri më datën 31.01.2024.

Rezultatet preliminare të TST
EGMO TST 2024 - Rezultatet Preliminare - Sheet1
Skemat e vlerësimit
Skemat