Rezultatet preliminare të TST për IMO 2024

REZULTATET PRELIMINARE TË TST PËR IMO 2024
Në vijim mund t’i gjeni rezultatet preliminare të TST për IMO 2024 së bashku me skemat e vlerësimit.
Vërejtje: Çdo nxënës mund të ushtrojë të drejtën e ankesës, duke e dërguar në e-mailin në vijim: shoqata.matematikaneve@gmail.com. Ankesat duhet të dërgohen deri më datën 24.03.2024.
TST2024-Preliminare
OMK_2024 (5)