Skemat e vlerësimit për detyrat e garës për bursa studimi në Universitetin e Primorskës, Slloveni

primorska_competition_solutions